Лятна програма

Времето от 01.06 до 31.08 е изцяло завладяно от игри и любими дейности на децата, да творят с различни техники по изобразително изкуство и конструктивно технически умения за низане, връзване, рязане, лепене.

Разучаване на фолклорни танци, надпяване, музикална оперета, смях и веселие.

Чуждоезиково обучение.