Мисия

ЧДГ „Рай„ е подготвителна институция за деца от 2 до 7 години. Основна цел на ЧДГ „Рай” е интегриране на личността в обществото чрез овладяване на ценностната му система, където на първо място в системата на общочовешките ценности стои Човекът и неговото „Аз„. От голямо значение са моралните му качества и умението да взема решение. А бъдещите успехи на детето до голяма степен зависят от изграждането му в детската градина. В тази възраст то се учи да се бори с трудностите, учи се на отговорности, учи се да общува, учи се на ред и дисциплина. Учи се да взема решения - така се подготвя за успешно бъдеще.

Наши водещи принципи са:
 • Децата са най – доброто на този свят:
 • Децата са нашето бъдеще:
 • Децата са усмивката и цветята на Земята:
 • Колкото повече знаят, толкова по – свободни ще бъдат Те !

ЧДГ „Рай„ предлага качествено обучение с висока успеваемост. Изгражда човешки добродетели като: постоянство, независимост, толерантност, естетичен вкус, здравословен начин на живот.

Но най – важното е, че всичко се прави с много любов и търпение от добри учители, които не забравят, че това са златните години за обучение на децата. От 2 – 7 год. - това са годините, в които се развива и оформя човешкият мозък.

Обучението в ІІІ и ІV група на ЧДГ ”РАЙ” в по-голямата си част е интерактивно. Децата имат възможността да работят по всички направления с интерактивна дъска и да се докоснат до магията на знанието по един още по-приказен и интересен начин.

Чуждоезиковото обучение във всички групи също се извършва чрез интерактивни дъски.

Изучаваните направления в ЧДГ „РАЙ” са съобразени с държавните образователни изисквания.

 • Математика
 • Български език
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Художествена литература
 • Природен свят
 • Социален свят
 • Игрова култура
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт

Чуждоезиковото обучение в ЧДГ „РАЙ” е основно на английски език и по немски език при желание от страна на родителите. Обучението се провежда в самостоятелни групи по възраст.