Медицинско обслужване

За здравословното състояние на децата се грижи лекар педиатър, който осъществява контрол върху здравето на децата, храната и хигиената в детското заведение.

Предлагаме топли и студени напитки, много плодове и зеленчуци.