Храна

Храната, която предлагаме, е съобразена с Наредба № 6 на М-во на Здравеопазването за здравословно хранене на децата.

Предлагаме топли и студени напитки, много плодове и зеленчуци.