Дневен режим

Предлагаме и удължен престой след 18,30 срещу допълнително заплащане.

08:00 часа прием на децата
08:30 – 08:40 часа Гимнастика
08:40 – 09:00 часа Закуска
09:00 – 11:00 часа Учебни ситуации и чужд език
10.00 часа Плодова закуска
11:00 – 12:00 часа Отдих на открито и спорт
12:00 – 13:00 часа Обяд
13:00 – 15:00 часа Следобеден сън
За неспящите деца – дейности по интереси
15:30 – 16:30 часа Закуска
16.30 – 18.30 часа Отдих и игри по интереси
18:30 часа Напускане на детската градина